за насуслугизавършенив строеж преди-следдограмапиши ниадресначална
g_sechkov@abv.bg

 

България, София

  кв.  "Модерно Предградие"

 ул. "Връх Манчо"

бл.1 вх. Е

тел: 02 / 927 7049 ;  0887224717

Георги Сечков

g_sechkov@abv.bg

------------------------------------

02 / 927 4333 ; 0888801716

Йордан Сечков

sechkov@sechkov.com

 

ЕТ " Георги Сечков"

строителство, проектиране, ремонт

Всички права запазени. ЕТ "Георги Сечков" 1994 г.